?? There are 81 reasons to fall in love with Turkey and number 11 is Bilecik!

Bilecik is a place that is made fun of because “it doesn’t exist”, but actually, we just need to open our history books to understand that Bilecik was very important for the existence of the ottoman empire and I believe that even today, 800 years later, Bilecik is much more than just a place that doesn’t exist.

Osman I. started building the beginning of the Ottoman Empire around Sögüt in Bilecik, which was a very important location from a military point of view as well because it was at the main road between Constantinople and Konya.

When in Bilecik you will come across many kayi tribe flags, as Osman I. was also the leader of the Kayi tribe which was basically the foundation for the Ottoman Empire.

There is the Harmankaya Kanyon – a 3km long beautiful but dangerous canyon (it was quite challenging for Limon to get there). All in all, I loved Bilecik and it was definitely a place that surprised me a lot with what I found there!

????????????????????????????????????????????

?? Türkiye’ye aşık olmak için 81 neden var ve 11 numara Bilecik!

Bilecik “yok” diye dalga geçilen bir yer ama aslında Bilecik’in Osmanlı’nın varlığı için çok önemli olduğunu anlamak için tarih kitaplarımızı açmamız yeterli ve inanıyorum ki bugün bile, 800 yıl sonra Bilecik, var olmayan bir yerden çok daha fazlası.

Osman I., Konstantinopolis ile Konya arasındaki ana yol üzerinde olması nedeniyle askeri açıdan da çok önemli bir yer olan Bilecik’te Söğüt çevresinde Osmanlı İmparatorluğu’nun başlangıcını inşa etmeye başladı.

Bilecik’te, Osmanlı İmparatorluğu’nun temeli olan Kayı boyunun da lideri olan I. Osman’dan dolayı birçok kayı aşiretinin bayrağına rastlarsınız.

3 km uzunluğunda güzel ama tehlikeli bir kanyon olan Harmankaya Kanyonu var (Limon’un oraya ulaşması oldukça zordu). Sonuç olarak Bilecik’i çok sevdim ve kesinlikle orada bulduklarımla beni çok şaşırtan bir yerdi!